logo
 

Рубрики

Контакти

 
– социалнополитически изследвания;
– политически анализи;
– проучване на общественото мнение;
– социологически изследвания;
– маркетингови, икономически и финансови анализи и прогнози;
– политически маркетинг и организиране на предизборни кампании;
– реклама и политическа реклама;
– PR и политически PR;
– консултантски услуги в политическата, икономическата и духовната сфера;
– организиране на международни, национални и регионални конференции, симпозиуми, семинари;
– обучение с практическа насоченост за усвояване на еврофондовете
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Адрес: Пловдив, бул. "Кукленско шосе" 13,
                стая 3
 Изпълнителен директор: Йордан Памуков
 Телефони: 032/345 604, 0882/392 734,               0888/ 935 561
 е-mail: info @ maxweberbg.net
/изпишете e-mail адреса без празните места около @/ © 2009 MaxWeberBG.net. All Rights Reserved